Ultimate magazine theme for WordPress.

Suplementacija vitaminom D može smanjiti dječju depresiju, anksioznost i psihijatrijske simptome

0

Studija finskih istraživača sugerira da dnevna doza suplementa vitamina D3 veća od preporučene tokom ranih godina života može smanjiti rizik od psihijatrijskih simptoma u kasnijem djetinjstvu.

Unos veće doze vitamina D3 od preporučene u ranom djetinjstvu može smanjiti psihijatrijske simptome u kasnijem djetinjstvu, prema finskoj studiji. Djeca koja su primala trostruku standardnu ​​dozu vitamina D pokazala su manje simptoma depresije, anksioznosti i povučenog ponašanja od djece koja su primala standardnu ​​dozu. Studija upozorava da je potrebno više istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi.

Procjenjuje se da svako osmo dijete pati od poremećaja mentalnog zdravlja. Identificirano je nekoliko prediktora mentalnih problema djece, ali mnogo toga ostaje neistraženo. Prethodna istraživanja sugeriraju da nizak nivo vitamina D u ranom djetinjstvu može biti jedan od faktora koji povećava rizik od mentalnih problema u kasnijem životu. Nedavna finska studija predstavlja nove informacije o povezanosti između unosa vitamina D i mentalnog zdravlja.

Nova studija tima finskih istraživača je istražila da li dnevni dodatak vitamina D3 veći od preporučene doze u ranom djetinjstvu smanjuje rizik od psihijatrijskih simptoma u školskoj dobi.

Studija je dio Intervencija vitamina D kod dojenčadi (VIDI) kliničko ispitivanje, koje istražuje kako rana intervencija vitamina D3 utječe na rast i razvoj djece. U istraživanju su djeca randomizirana u dvije grupe, jedna je primala dnevnu standardnu ​​dozu od 10 mikrograma, a druga trostruku količinu – 30 µg – vitamina D. Djeca su primala suplementaciju dnevno od dvije sedmice do dvije godine.

Djeca su praćena, a najnovija tačka praćenja dogodila se kada su bila od 6 do 8 godina. U posljednjoj fazi praćenja, roditelji 346 djece procijenili su psihijatrijske simptome svog djeteta pomoću upitnika.

Studija je otkrila da dnevna suplementacija vitamina D3 iznad standardne doze smanjuje rizik od internaliziranja problema u školskom uzrastu. Drugim riječima, djeca koja su primala višu dozu imala su manje depresivnog raspoloženja, anksioznosti i povučenog ponašanja prema navodima roditelja od djece koja su primala standardnu ​​dozu.

Psihijatrijski simptomi prema navodima roditelja

Prema rezultatima istraživanja, roditelji su prijavili klinički značajne probleme internalizacije kod 11,8% djece koja su primala standardnu ​​dozu dnevnog dodatka vitamina D od 10 µg do navršene dvije godine. Od djece koja su primala trostruki dodatak vitamina D, 5,6% je prijavljeno da ima slične probleme.

“Naši rezultati sugeriraju da veća doza suplementacije vitamina D3 tokom prvih godina života može smanjiti rizik od internalizacije psihijatrijskih simptoma u kasnom predškolskom i ranom školskom uzrastu”, kaže Samuel Sandboge, postdoktorski istraživač na Univerzitetu Tampere.

“Rezultati i njihove potencijalne implikacije su zanimljivi, ali su potrebna daljnja istraživanja kako bi se rezultati potvrdili. U interpretaciji rezultata, između ostalog, moramo napomenuti da smo psihijatrijske simptome proučavali samo onako kako su ih prijavili roditelji. Nadalje, učesnici studije bila su djeca nordijskog porijekla koja žive u Finskoj i imaju dobar nivo vitamina D”, naglašava Sandboge.

Istraživači nisu otkrili razlike u eksternaliziranju problema, kao što su agresivno ponašanje i kršenje pravila. Štaviše, kod djece nisu nađene razlike između ukupnog obima psihijatrijskih simptoma.

Studija je sprovedena u saradnji istraživača sa Univerziteta Tampere, Univerzitetske bolnice u Helsinkiju, Univerziteta u Helsinkiju i Nacionalnog instituta za zdravlje i dobrobit (THL). Doprinos Univerziteta Tampere je sproveden u istraživačkoj grupi Kati Heinonen, vanredne profesorke razvojne psihologije na Fakultetu društvenih nauka. Samuel Sandboge je liječnik specijaliziran za opću medicinu i reumatologiju i doktor medicine.

Rezultati studije objavljeni su u naučnom časopisu


Izvor: scitechdaily.com


Pratite nas na Facebook-u | Twitter-u | YouTube-u

WPAP (649)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More