Naslovnica | Poslovni dnevnik | Ovo su najbolje bolnice u hrvatskoj

Ovo su najbolje bolnice u hrvatskoj

Ovakvi programi praćenja kvalitete rada stimuliraju menadžment bolnica da se u svakodnevnom radu priklanja svjetskim standardima.

Riječka bolnica najuspješnija je hrvatska bolnica, akutni infarkt miokarda najbolje liječe na Rebru, a moždani udar u šibenskoj bolnici – najkraći je zaključak nakon kontrole i vrednovanja kvalitete te uspješnosti rada koje je u 26 hrvatskih bolnica provela Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Do ovakvog rezultata došlo se kontrolom prema pojedinim kriterijima za tri dijagnoze, dok je četvrta rang-ljestvica formirana prema općenitoj uspješnosti bolnica..

“Zadovoljni smo što je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu s Ministarstvom …

Link na članak